بیلبورد موثرترین شیوه تبلیغات اینترنتی
طبقه بندی بایگانی

هفت حوض

آموزشگاه موسیقی باراد

فعالیتهای آموزشگاه موسیقی باراد: – تدریس کلیه سازها (پاپ – کلاسیک – سنتی ) پیانو، کیبورد ( ارگ )، ویولن، گیتار کلاسیک و پاپ، گیتار الکتریک، تار و سه تار، عود، سنتور، دف، تنبک، نی،…